Thursday, 15 June 2017

माझीचं मी !

वाटतं कधी एकटेचं  राहावं
स्वतःशीचं  स्वतः बेधुंद जगावं ,

          जगाची मला पर्वा कशाची ?
              मी तर फक्त माझ्या मनाची .
 
 कुठंतरी सुखाला शोधत होते
  ते तर फिरक्या घालत होते
,
       नको ते स्वप्न पाहतं होते
        अस्तित्वातून वाहातं होते
.
 शब्दांच्या गणितात गुंतले मी
वर्तमानाला विसरले मी ,

     जीवनाच्या वाटेत एकटेचं
    चालून आता थकले मी. 

         विस्कटलेल्या संसाराला
        नव्या रीतीने पुन्हा आता ,

         प्रयत्न करते उभारण्याचा
        साथ फक्त माझीच मला !

   

 


Monday, 9 January 2017

भास

                               भास  
 नकळत  कळले मला हे ,
तो भास माझा होता

दुखले हे माझे मन पण,

तो खास माझा होता 

हृदयाच्या कोपऱ्यात,
निवास त्याचा होता 
प्रत्येक क्षणोक्षणी ,
आभास  त्याचा होता  

..... नकळत कळले मला हे, 
   तो भास माझा होता 
जगले जरी मी क्षणभर ,
हा प्राण त्याचा होता 
ओढावले जणू मी,
हा नाद त्याचा होता 
अस्तास जीव माझा ,
तो उदय माझा होता 
जगण्याला अर्थ आता का,
तो थाट माझा होता 
..... नकळत कळले मला हे ,
तो भास माझा होता